AKTUALNOŚCI

WOLNE CHWILE W HISZPANI

W wolnej chwili zwiedzamy Saragosse.

Spacer z przewodnikiem po Saragossie 

Zdjęcia

oraz  alkazar Aljaferia

Zdjęcia

PIERWSZE CHWILE W HISZPANII

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w pierwszych chwil pobytu w Hiszpanii.

Zdjęcia w multimediach

WYRUSZAMY NA ERASMUSA+

28 września z wrocławskiego lotniska rozpoczęliśmy naszą podróż na zagraniczne praktyki ERASMUS+ 

Galeria zdjęć w zakładce multimedia

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

Wakacje zbliżają się do końca. Na wszystkich zrekrutowanych na praktyki Erasmus+ czekają szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem szkoleń. .OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH JEST OBOWIAZKOWA. 

Terminarz szkoleń 

WYNIKI REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu EUROLOGIS III zakończona!

Lista 28 uczestników stażu w Hiszpanii jest już udostępniona w szkole. W przygotowaniach do wyjazdu bierze także udział dwóch uczniów rezerwowych.

Pouczenie dla uczestników stażu.

1. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Procedurę odwoławczą należy rozpocząć do 7 dni od podania wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania w ciągu 3 dni, a jej decyzja będzie miała charakter ostateczny.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni (do środy 03.07.19) od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. Na powstałe, w ten sposób, wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

3. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba).

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy, zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu czy organizacji praktyk.

Alicja Jarosz
Małgorzata Bujwid

REKRUTACJA NADAL TRWA

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu "Eurologis III - Staże dla uczniów w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii".
W roku szkolnym 2019/2020 projekt zakłada czterotygodniowe praktyki zagraniczne 28 uczniów klas II i III Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu o specjalności technik logistyk oraz technik spedytor.

W październiku 2019 w Hiszpanii czeka na naszych uczniów 28 miejsc. 


Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne w dzień zakończenia roku szkolnego (środa, 19.06.2019) w sali nr 52 o godz. 10:45.

Opiekunki grupy - Alicja Jarosz i Małgorzata Bujwid

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN

W czasie egzaminu ustnego kandydaci powinni:

 • wyjaśnić dlaczego chcą wziąć udział w projekcie
 • opowiedzieć o szkole i przedmiotach zawodowych, których się uczą
 • wiedzieć czym jest logistyka
 • wyjaśnić dlaczego chcą zostać logistykami
 • potrafić przedstawić kilka faktów o Polsce i zachęcić obcokrajowca do odwiedzenia naszej ojczyzny
 • znać podstawowe informacje dotyczące kraju, w którym będą odbywać staż

Zagadnienia na egzamin ustny dotyczą:

 • zainteresowań
 • czasu wolnego
 • sposobu jego spędzania
 • rodziny
 • przyjaciół
 • zdrowego trybu życia
 • utrzymania dobrej formy
 • polskich tradycji świątecznych i polskiej kuchni
 • podróży
 • wakacji
 • obowiązków domowych
 • relacjonowania wydarzeń z przeszłości
 • sytuacji z życia codziennego w hotelu, sklepie, aptece, na lotnisku, w restauracji
 • opisu cech charakteru
 • doświadczenia zawodowego
 • planów na przyszłość
 • zakupów
 • propozycji

Opracowanie: Małgorzata Bujwid

REKRUTACJA

ZAPISY NA WYJAZD ODBEDĄ SIĘ:

 1. 10.06.2019 (poniedziałek) u p. Małgorzaty Bujwid w sali nr 35
 2. 11.06.2019 (wtorek) u p. Alicji Jarosz w sali nr 52

Egzamin ustny z języka angielskiego odbędzie się w czwartek 13.06.2019 od godz. 8:00 w sali nr 52